Jednostka Wojskowa FORMOZA


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowa asysta honorowa

Wojskowa asysta honorowa stanowi ważny element oprawy ceremonialnej uroczystości państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych. Jej udział ma na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru.

Zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego SZ, Minister Obrony Narodowej decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych i poza granicami kraju oraz pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami.

W przypadku pozostałych uroczystości o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych do miejsca przeprowadzenia uroczystości.

 

POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

"Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 30 września 2014 r. (Dz. Urz. Minista Obrony Narodowej poz. 317 z późn. zm.)

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pocztem chorągwianym Wojska Polskiego; pododdział bez pocztu sztandarowego lub pocztu chorągwianego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych, generałów (admirałów) oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję o ewentualnym skierowaniu wojskowej asysty honorowej do udziału w ceremonii pogrzebowej, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów rządowych lub samorządowych, w tym Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub Wojskowego Biura Historycznego.

 

Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

 • Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
 • Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
 • Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
 • Żołnierzy w służbie czynnej*;
 • Byłych żołnierzy zawodowych*;
 • Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej);

* z wyłączeniem generałów i admirałów

decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

 

Podejmując decyzję dotyczącą udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej, dowódca garnizonu zobowiązany jest zasięgnąć opinii:

 1. Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego w przypadku żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych, pracowników wojska lub byłych pracowników wojska urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 2. Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przypadku kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski.

 

Ponadto, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich lub innych właściwych organów rządowych lub samorządowych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do przydzielenia wojskowej asysty honorowej na uroczystości.

Podstawowymi dokumentami planistycznymi regulującymi udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach w danym roku są: „Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa resortu obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowej" oraz „Plan współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi". Zadania dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach ujmuje się w „Planach współpracy jednostki (instytucji) wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok ...".

W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym planie obchodów ..." oraz w „Planie współpracy resortu obrony narodowej ...", ich organizatorzy kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie:

 

DOWÓDCA GARNIZONU GDYNIA

DOWÓDCA 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia

tel. 261-262-281 , fax 261-266-772

 

W przypadku, gdy w uroczystości planowany jest udział orkiestry wojskowej, kierują wniosek do Dowódcy Garnizonu Warszawa:

 

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

Plac Marszałka J. Piłsudskiego 4

00-909 Warszawa

fax 261-873-259

 

DECYZJA Nr 97/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

 

POBIERZ PLIK TUTAJ

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa FORMOZA
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia Oksywie
tel. 261266894
fax. 261266669

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.