Jednostka Wojskowa FORMOZA


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekrutacja

 

 

Żołnierzem Jednostki Wojskowej FORMOZA może zostać osoba, która:

1)    posiada obywatelstwo polskie,
2)    posiada nieposzlakowaną opinię (nie karana),
3)    ukończy z wynikiem pozytywnym selekcję/kwalifikację.

 

REKRUTACJA
do Jednostki Wojskowej FORMOZA
w zależności od przewidywanego stanowiska służbowego dzieli sią na SELEKCJĘ i KWALIFIKACJĘ.

 

SELEKCJA – ukierunkowana jest na dobór kandydatów na stanowiska operatorów zespołu bojowego.

KWALIFIKACJA – ukierunkowana jest na dobór kandydatów na stanowiska w komórkach zabezpieczających jednostki.

 


 

SELEKCJA

Selekcja do Jednostki Wojskowej FORMOZA obejmuje:

1)    etap I – analiza ankiet personalnych,

Wypełnioną ankietę personalną należy przesłać na adres:

Jednostka Wojskowa FORMOZA
Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia 3

Do kolejnych etapów selekcji, informujemy kandydatów osobiście.
Brak informacji świadczy o odrzuceniu kandydata.

2)    etap II – test sprawnościowy (trwa do jednej doby),

konkurencje i normy podlegające ocenie podczas testu

wykaz sprzętu na test sprawnościowy

3)    etap III – badania psychologiczne,

4)    etap IV – test w trudnych warunkach klimatyczno-terenowych (trwa do 6 dób),

wykaz wyposażenia uczestnika selekcji/kwalifikacji

5)    etap V – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Limit wiekowy dla kandydatów do selekcji to 32 lata.

Na selekcję zapraszamy również kandydatów bez przeszkolenia wojskowego.

Do udziału w selekcji można przystąpić trzykrotnie.

 


 

KWALIFIKACJA

Kwalifikacja do Jednostki Wojskowej FORMOZA obejmuje:

1)    etap I – analiza ankiet personalnych,

Wypełnioną ankietę personalną należy przesłać na adres:

Jednostka Wojskowa FORMOZA
Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia 3

Do kolejnych etapów selekcji, informujemy kandydatów osobiście.
Brak informacji świadczy o odrzuceniu kandydata.

2)    etap II – test sprawnościowy (trwa do jednej doby),

konkurencje i normy podlegające ocenie podczas testu

wykaz sprzętu na test sprawnościowy

3)    etap III – badania psychologiczne,

4)    etap IV – test w trudnych warunkach klimatyczno-terenowych (trwa do 4 dób),

wykaz wyposażenia uczestnika selekcji/kwalifikacji

5)    etap V – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Do udziału w kwalifikacji można przystąpić trzykrotnie.

 


 

Zapraszamy w szczególności podoficerów o stopniach etatowych:

- podoficer - sierż./st. sierż./mł. chor.,
- podoficer starszy – chor./st. chor./st. chor. szt.

 Dodatkowym atutem dla żołnierzy w korpusie szeregowych i podoficerów jest posiadanie prawa jazdy kat. C, C+E.

 

Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować na:

adres e-mail:  4026.rekrutacja@ron.mil.pl
tel. 261-266-894

Pozytywne ukończenie procesu rekrutacji nie wiąże się z obligatoryjnym wyznaczeniem na stanowisko służbowe w Jednostce Wojskowej FORMOZA.

 

Najbliższa rekrutacja dla kandydatów do służby

w Jednostce Wojskowej FORMOZA odbędzie się w miesiącach

listopad-grudzień 2018 roku

Termin składania ankiet – do 31.07.2018 roku.

    
pdf

Kontakt

Jednostka Wojskowa FORMOZA
Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia Oksywie
tel.