Jednostka Wojskowa FORMOZA


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

HISTORIA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ FORMOZA

 

1974 r.      

Z inicjatywy Oddziału Rozpoznania Sztabu Marynarki Wojennej, a szczególnie Pana kmdr Zygmunta ZAWADZKIEGO, powstaje zespół badawczy do spraw płetwonurków. Jego zadaniem jest opracowanie koncepcji utworzenia Jednostki Specjalnej Płetwonurków Marynarki Wojennej. Opracowane przez zespół badawczy plany, zakładały powstanie Dywizjonu Płetwonurków Specjalnych. Zespołem kierował kmdr Józef REMBISZ.     

 

13.11.1975 r.


Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego utworzony zostaje Wydział Płetwonurków (nazwa niejawna Wydział Działań Specjalnych), który podporządkowano pod 3. Flotyllę Okrętów (3. FO). Na pierwszego Szefa Wydziału został wyznaczony kmdr Józef REMBISZ.
 

 1987 r.


    Nazwa jednostki zostaje oficjalnie uznana jako Wydział Działań Specjalnych (WDS). Jednostka pozostaje nadal w podporządkowaniu 3. FO.

 

12.11.1990 r.


Wydział Działań Specjalnych 3.FO zostaje rozformowany, a Grupy Specjalne Płetwonurków wraz ze specjalistami WDS zostają włączone do składu Grupy Okrętów Hydrograficznych, która w 1992 roku została przemianowana na Grupę Okrętów Rozpoznawczych (gOR).

 

2002 r.

 


Grupy Specjalne Płetwonurków przemianowano na Sekcje Działań Specjalnych.

 

2004 r.


Sekcje Działań Specjalnych przemianowano ponownie na Grupy Specjalne Płetwonurków, które pozostawały nadal  podporządkowaniu gOR.

 

09.03.2007 r.


Rozkazem Dowódcy MW utworzono Morską Jednostkę Działań Specjalnych (MJDS) podporządkowaną Dowódcy Marynarki Wojennej RP.

Na pierwszego Dowódcę MJDS wyznaczono kmdr por. Jana PAWŁOWSKIEGO.

Grupy Specjalne Płetwonurków i specjaliści morskich działań specjalnych z  gOR zostali wcieleni do MJDS. Przez cały ten okres od 1975 roku do 31.12.2007 r. GSP pozostawały w strukturach 3. FO.

12.09.2007 r.


Decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmiany bezpośredniego podporządkowania jednostek Wojsk Specjalnych, z dniem 01.01.2008 r. Morska Jednostka Działań Specjalnych została wyłączona ze struktur Marynarki Wojennej i podporządkowana Dowódcy Wojsk Specjalnych.

 2011 r.


Morska Jednostka Działań Specjalnych zmieniła nazwę na:
Jednostka Wojskowa FORMOZA
Podczas swego istnienia Grupy Specjalne Płetwonurków brały udział w wielu akcjach poszukiwawczo ratowniczych. Realizowały zabezpieczenie oficjalnych wizyt w randze Premier, Prezydent, Król itp.

Od 1994 roku datuje się rozpoczęcie wspólnych kontaktów z morskimi siłami specjalnymi krajów członkowskich NATO – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja. Z jednostkami tych krajów GSP realizowały szereg wspólnych ćwiczeń.
W latach 2000-2001 jednostka wystawiła samodzielnie Polski Kontyngent Wojskowy do rejonu Zatoki Perskiej, który operował z pokładów okrętów US Navy.
W latach 2002-2003, podczas drugiej wojny w Zatoce Perskiej, Grupy Specjalne Płetwonurków wchodziły w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego zaokretowanego na pokładzie ORP "Xawery Czernicki".

Grupami Specjalnymi Płetwonurków dowodzili:

1975 – 1982 -     kmdr Józef REMBISZ
1982 – 1989 -     kmdr Zbigniew KLUZOWSKI
1989 – 1998 -     kmdr por. Andrzej SZYMAŃSKI
1999 – 2002 -     kmdr ppor. Jan PAWŁOWSKI
2002 – 2004 -     kmdr ppor. Tomasz ŻUK
2004 – 2006 -     kpt. mar. Krzysztof NIEDŹWIECKI
       
       
Dowódcy Morskiej Jednostki Działań Specjalnych:

2007 – 2009 -     kmdr por. Jan PAWŁOWSKI
2009 – 2011 -     kmdr por. Dariusz WICHNIAREK


Dowódcy Jednostki Wojskowej FORMOZA:

2011 - 2014 -    kmdr Dariusz WICHNIAREK

od 2014 -          kmdr Radosław TOKARSKI

    
pdf

Kontakt

Jednostka Wojskowa FORMOZA
Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia Oksywie
tel.