STRONA GŁÓWNA

 

STRONA INTERNETOWA 
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ FORMOZA
 

 

Najbliższa selekcja i kwalifikacja dla kandydatów do służby 
w Jednostce Wojskowej FORMOZA odbędzie się w miesiącach marzec i kwiecień 2018 roku.

Termin składania ankiet – do 28.02.2018 roku.

Ankiety nadesłane do tej pory są ważne i będą rozpatrzone po  tym terminie.