STRONA GŁÓWNA

 

STRONA INTERNETOWA 
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ FORMOZA
 

 


 

 

Dowódca

Jednostki Wojskowej FORMOZA

kmdr Radosław TOKARSKI

ma zaszczyt zaprosić

 

BYŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW FORMOZY

 

na pierwsze oficjalne uroczyste obchody Święta Jednostki Wojskowej Formoza,
które zostało uregulowane Decyzją Nr 287/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Jednostki Wojskowej FORMOZA im. gen. Broni Włodzimierza Potasińskiego
połącznone z 40. Rocznicą utworzenia Wydziału Działań Specjalnych
3. Flotylli Okrętów w Gdyni,

jako pierwszej struktury morskich sił specjalnych w Wojsku Polskim.

 

Uroczysta zbiórka odbędzie się w dniu 13 listopada 2015 roku.

 

Zgłoszenie udziału przekaże:

Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjno-Sportowe KRS FORMOZA

 

Wszelkie dodatkowe informacje:

pod numerem telefonu:

693 920 981

693 922 783

 

lub na stronie internetowej: www.krsformoza.pl