STRONA GŁÓWNA

 

STRONA INTERNETOWA 
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ FORMOZA
 
Dowódca

Jednostki Wojskowej FORMOZA

kmdr Radosław TOKARSKI

ma zaszczyt zaprosić

 

BYŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW „FORMOZY”

 

na uroczyste obchody Święta Jednostki Wojskowej FORMOZA
im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego
połączone z 41. rocznicą utworzenia Wydziału Działań Specjalnych
3. Flotylli Okrętów w Gdyni,

będącym pierwszą strukturą morskich sił specjalnych w Wojsku Polskim.

 

Uroczysta zbiórka odbędzie się w dniu 10 listopada 2016 roku.

 

Zgłoszenie udziału przyjmuje JW FORMOZA

poprzez poprawne wypełnienie formularza i przesłanie go pod adres

jw4026.rzecznikprasowy@mon.gov.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31.10.2016 r.

Osoby zgłoszone do udziału w uroczystej zbiórce są proszone o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość z aktualnym zdjęciem.

 

Istnieje możliwość wzięcia udziału w balu z okazji Święta Jednostki,

który odbędzie się w dniu 10.11.2016 r.

 

Zgłoszenia na bal przyjmowane będą do dnia 25.10.2016 r. poprzez wpłatę 350 zł (para):

- na konto Stowarzyszenia KRS FORMOZA (dane konta do wpłaty na stronie www.krsformoza.pl), tytułem „BAL-imiona i nazwiska osób, za które dokonywana jest opłata” lub,

- osobiście do: Prezesa Stowarzyszenia KRS FORMOZA, Dariusza TERLECKIEGO
lub w JW FORMOZA do osoby odpowiedzialnej za organizację Święta
(Sekcja Wychowawcza).


Formularz zgłoszeniowy