STRONA GŁÓWNA

 

STRONA INTERNETOWA 
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ FORMOZA
 


UWAGA - REKRUTACJA

Najbliższa selekcja i kwalifikacja dla kandydatów do służby w Jednostce Wojskowej FORMOZA odbędzie sie w

IV. kwartale 2016 roku

Termin składania ankiet - do 31.08.2016 r.

Ankiety nadesłane do tej pory są ważne i będą rozpatrzone po tym terminie.